Skip to main content

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Chào mừng các học viên đến với môn học “ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” – một trong những môn học bắt buộc của tất cả sinh viên cao đẳng và đại học trên toàn quốc khi theo học bất cứ một ngành học nào.

Vừa nhìn qua tiêu đề môn học – chắc các học viên đã có cảm nhận ban đầu là sự nhàm chán, mệt mỏi, khô khan… Nhưng xin các bạn hãy bình tĩnh và kiên trì khám phá những điều thú vị bên trong môn học, ví dụ như có bạn nào từng băn khoăn xem tại sao chúng ta lại đi theo con đường của chủ nghĩa Mác – Lênin, tại sao không theo học thuyết nào khác mà suốt ngày lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hành động??, tại sao chúng ta lựa chọn con đường một đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam là Đảng Cộng sản thay vì thực hiện đa đảng??? Đã lúc nào Việt Nam có nhiều đảng cùng tồn tại chưa??? Tại sao chúng ta kiền trì đi lên CNXH, nếu cho các bạn lựa chọn các bạn có lựa chọn con đường khác không???... Tất cả những điều này không làm các bạn tò mò sao? Trước khi các tiếp bước sự nghiệp cha ông để xây dựng dân tộc này ngày một tốt đẹp hơn, loại bỏ những hiện tượng tiêu cực đang nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, có chính kiến về chính trị, dám khẳng khái thể hiện quan điểm cá nhân… thì rất mong các một lần trong đời thử tìm hiểu và chân quý những gì cha ông đã làm. Hãy cố học để hiểu tại sao gần 90 năm trước, Đảng Cộng sản đã ra đời ở Việt Nam? Đảng ra đời vì mục đích gì? Và ngày hôm nay mục đích đó đã hoàn thành đến đâu? Các bạn phải thật sự hiểu thì mới có những đánh giá và đưa ra những kiến giải của riêng mình một cách đúng đắn nhất.

Môn học này ra đời năm 2008 – bắt nguồn từ xu hướng đổi mới và cải cách các môn lý luận trong các trường cao đẳng và đại học. Môn học này được kế thừa khá nhiều từ môn Lịch sử Đảng trước đó. Nhưng điểm mới của môn học là những đánh giá, nhìn nhận một cách trung thực, khách quan những đường lối lãnh đạo của Đảng từ sau khi dân tộc hoàn toàn giải phóng năm 1975 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Môn học này là một trong 3 môn học bắt buộc cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học khối không chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam). Môn học này gồm 8 chương và 16 bài. Mỗi bài sẽ có một (hoặc vài) đoạn video yêu cầu các học viên phải xem kỹ, một hoặc vài tài liệu tham khảo phải đọc kỹ và trả lời quiz.  Cứ sau 4 bài học, học viên sẽ được yêu cầu viết luận hoặc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

Tên khóa học:

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về môn hoc và tính tất yếu cho sự ra đời của Đảng Cộng sản những năm 1930.

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối phát triển kinh tế ở Việt Nam.

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối chính trị, văn hóa xã hội và đường lối đối ngoại hội nhập ra bên ngoài.

Cấu trúc khóa học:

Bài 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Bài 2. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Bài 3. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn từ 1930 - 1939       

Bài 4. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1939- 1945)

Bài 5. Đường lối kháng chiến kiến quốc (1945- 1946)

Bài 6. Đường lối kháng chiến chống pháp (1946- 1954)

Bài 7. Đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954- 1965)

Bài 8. Đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1965- 1975)

Bài 9. Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

Bài 10. Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới

Bài 11. Đường lối xây dựng nền kinh tế thời kỳ trước đổi mới

Bài 12. Đường lối xây dựng nền kinh tế thời kỳ đổi mới

Bài 13. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Bài 14. Đường lối dây dựng và phát triển văn hóa

Bài 15. Đường lối giải quyết các vấn đề xã hội

Bài 16. Đường lối đối ngoại

Điều kiện tiên quyết

Không có

Người thiết kế khóa học

Trần Thị Thu Huyền

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học, tại học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  • Nghề nghiệp: Giảng viên bộ môn CNXHKH.
  • Nơi công tác: Đại học sư phạm Hà Nội
  • Kinh nghiệm: Có 12 năm thâm niên giảng dạy trong ngành sư phạm, đã bắt đầu giảng dạy ngay từ khi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được đưa vào giảng dạy (năm 2008) đến nay.

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Video bài giảng môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.