Skip to main content

UI Design Basics

Enrollment in this course is by invitation only

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC 

Sự phát triển vũ bão của công nghệ mở ra khả năng tiếp cận nhanh chóng đối với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào. Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn cho nhu cầu của mình. Nhưng điều đó cũng mang lại áp lực cạnh tranh to lớn giữa các sản phẩm và dịch vụ. Việc tập trung vào trải nghiệm người dùng là yếu tố tiên quyết mang lại lợi thế cạnh tranh và cơ hội tồn tại trong thời đại mới.

Môn học này được thiết kế dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về thiết kế trải nghiệm người dùng cũng như cách thức để xây dựng một giao diện hiệu quả cho sản phẩm số (để cho tiện, về sau chúng ta sẽ gọi là ứng dụng).

Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể chưa thay thế được vai trò của UI/UX Designer hoặc đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan. Nhưng chắc chắn, học viên dễ dàng nhận biết, đánh giá một ứng dụng có được thiết kế tốt hay không, xác định phương hướng để ứng dụng trở nên tốt hơn thay vì mò mẫm mơ hồ hoặc bỏ qua những lỗi không đáng có trên ứng dụng của mình.

Cũng có thể, môn học sẽ đánh thức sự quan tâm và yêu thích của bạn và tạo bước chuyển biến trong định hướng nghề nghiệp để trở thành một UI/UX Designer. Đó sẽ là niềm vui lớn đối với chúng tôi - đội ngũ biên soạn môn học.

Mã khóa học

UI101x_0201_VN_FX       

Tín chỉ

3

Tên khóa học

UI Design Basics

Thời lượng ước tính

45 giờ

Mục tiêu môn học: 

  • Hiểu được khái niệm UI

  • Hiểu được quy trình xây dựng UI

  • Hiểu được các phương pháp xây dựng Prototype

  • Liệt kê được các phương pháp kiểm thử tính hiệu quả của giao diện

  • Thực hiện được phương pháp đánh giá nhanh Heuristic Evaluation

  • Sử dụng thành thạo Figma

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Khóa học được chia làm 4 phần với 17 bài học được chia đều trong các phần tập trung vào các kỹ năng:

Phần 1: Giới thiệu về thiết kế UI gồm 5 bài học giới thiệu về các khái niệm cơ bản của UI Design, quy trình xây dựng UI, hướng tiếp cận: 

Bài 1 - Thiết kế UI và tầm quan trọng của nó

Bài 2 - Case Studies (nghiên cứu tình huống)

Bài 3 - Giới thiệu quy trình thiết kế

- Bài 4 - Các thành phần cơ bản của quy trình thiết kế

- Bài 5 - Phương pháp xây dựng giao diện hướng thiết kế (Design-Centered Approaches)

Phần 2: UI Prototyping gồm 4 bài học giới thiệu về prototyping và các nguyên lý cũng như đặc điểm với từng nền tảng:

Bài 6 - Giới thiệu Prototyping

Bài 7 - Các nguyên lý và mẫu thiết kế

Bài 8 - Thiết kế phổ quát (Universal Design), khả năng tiếp cận (accessibility), các nhóm dân số đặc biệt

Bài 9 - Thiết kế cho các nền tảng và bối cảnh khác nhau

Phần 3: Đánh giá UI gồm 3 bài học giới thiệu về quá trình kiểm thử tính hiệu quả của một UI:

Bài 10 - Giới thiệu về đánh giá UI

Bài 11 - Đánh giá giao diện có sự tham gia của người dùng (1)

Bài 12 -  Đánh giá giao diện không có sự tham gia của người dùng (2)

Phần 4: Prototyping với Figma gồm 5 bài học giới thiệu về công cụ Figma dùng để xây dựng Prototype:

Bài 13 - Giới thiệu về Figma

Bài 14 - Cơ bản về Figma

Bài 15 - Chỉnh sửa trong Figma

- Bài 16 - Components

- Bài 17 - Prototyping

Mỗi phần có một bài Assignment. Các bài Assignment có tính liên kết trong suốt môn. Đến Assignment cuối cùng, học viên hoàn thiện được một bản prototype sẵn sàng cho Implementation.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Không có

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Lê Hoàng Anh

  • UI/UX Designer: FPT Software 2014-2017, Episerver 2018

  • 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa

  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy đồ họa (FPT-Arena)

  • Đồng sáng lập Phượt nhé

  • Profile online: https://www.facebook.com/Mr.Epoh (Facebook)

NGUỒN HỌC LIỆU

  • Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: University of Minnesota, Figma.

  • Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.