Skip to main content

Teaching Scratch

Enrollment in this course is by invitation only

Chào mừng đến với khóa học Teaching Scratch.


Khóa học sẽ cung cấp kiến thức nền tảng của Scratch và khả năng vận dụng các học liệu sẵn có để có thể sẵn sàng mở lớp và vận hành lớp học Scratch tại địa phương của học viên. 

Khóa học với 2 phần riêng biệt:

- Kiến thức Scratch: dựa trên khóa học Programming In Scratch trên trang học Edx.org

- Kinh nghiệm tổ chức lớp học, xây dựng bài giảng của nhóm giáo viên đang giảng dạy Scratch ở Hà Nội và tp Hồ Chí Minh.

Mã khóa học:

TS101x

Tên khóa học:

Teaching Scratch

Số tín chỉ:

2

Thời lượng học ước tính:

30h

Mục tiêu môn học: 

  • Nắm và thực hành được các kiến thức lập trình ngôn ngữ Scratch
  • Hiểu và biết cách mở, quản lý một lớp học dạy lập trình cho trẻ em

Cấu trúc khóa học:

Phần 1 - Giới thiệu Scratch và lập trình cơ bản

  • Giới thiệu tổng quan về Scratch
  • Hiểu về chuyển động và vẽ hình bằng scratch
  • Hiểu và sử dụng được biến giá trị trong scratch

Phần 2: Lập trình scratch nâng cao

  • Hiểu về tọa độ trong scratch
  • Hiểu và biết sử dụng các lệnh điều kiện trong scratch
  • Hiểu và vận dụng được iteration trong scratch
  • Hiểu và sử dụng Broadcast và hàm Random

Phần 3: Lập trình game bằng Scratch

  • Hiểu và vận dụng được iterative development
  • Biết cách tạo ra một block mới tùy biến theo nhu cầu
  • Biết cách phân tích xây dựng một chương trình game

Phần 4: Xây dựng khóa học

  • Hướng dẫn cách sử dụng nguồn bài giảng có sẵn để học viên có thể đứng lớp dạy
  • Những vấn đề cần nắm được trước khi tạo một chương trình mới

Phần 5: Quản lý lớp học

  • Chuẩn bị cơ sở vật chất và tuyển sinh
  • Quản lý lớp học, kết nối với học viện và phụ huynh

Hình thức đánh giá:

(Các đầu điểm tính làm tròn đến 1 số sau chữ số thập phân)

1. Điểm quá trình:

  • Đặt câu hỏi, chiếm 15% tổng điểm 
  • Quiz, chiếm 20% tổng điểm
  • Assignment, chiếm 40% tổng điểm

2. Điểm thi cuối môn:

  • Thi vấn đáp, chiếm 25% tổng điểm. 

Điều kiện bắt buộc mới được tham gia thi:

  • Đặt được tối thiểu 8 câu hỏi cho mentor được chấp nhận.
  • Đạt 100% điểm tất cả các bài quiz.
  • Điểm từng bài assignment phải > 0.

Điều kiện đỗ môn:

  • Điểm thi cuối môn >=4 (thang điểm 10)
  • Tổng điểm >= 5 (thang điểm 10)

Người thiết kế khóa học

Người thiết kế: Trương Đắc Tài

 • Software Engineer at BPC Banking Technology
 • 2+ years of Scratch teaching, mentor at Funix
 • 6+ years of Software Quality Control
 • Bachelor in Networking, university of Transport in Hcm city
 • Facebook: https://www.facebook.com/dac.tai.1