Skip to main content

Kỹ thuật lập trình Swift

Enrollment in this course is by invitation only

Xin chào các bạn !

Chào mừng các bạn đến với môn học Kỹ thuật lập trình Swift, môn học nằm trong chương trình Rocky Program của FUNiX, hướng đến việc tạo nguồn nhân lực lập trình đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu của thị trường công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

✔  Là những người có mong muốn trở thành một lập trình viên, có cơ hội ứng tuyển vào các đơn vị sản xuất phần mềm.

✔  Là những người muốn bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về ngôn ngữ lập trình swift - một ngôn ngữ ra đời tuy chưa lâu nhưng đã trở thành ngôn ngữ chủ đạo xây dựng nên các ứng dụng trong hệ sinh thái Apple. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn thành khóa học này, các bạn có thể:

 1. Nắm được thông tin cơ bản xoay quanh Swift (nguồn gốc, nhà phát hành, bối cảnh, lịch sử phát triển, ứng dụng)
 2. Cài đặt và sử dụng được Xcode để lập trình và gỡ rối.
 3. Nắm được các kiểu dữ liệu cơ bản, khai báo và sử dụng biến (variable), toán tử (operator)
 4. Nắm được định nghĩa, cách khai báo và sử dụng hàm (function), closure
 5. Sử dụng được các câu lệnh rẽ nhánh
 6. Nắm được cấu trúc, khai báo và sử dụng được các kiểu tập hợp dữ liệu: bộ (set) và từ điển (dictionary), mảng dữ liệu (array)
 7. Sử dụng được vòng lặp (for, while, repeat)
 8. Hiểu được khái niệm, các nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng (object oriented programming), so sánh với lập trình hàm (functional programming)
 9. Khai báo và sử dụng lớp (class), thuộc tính (property), phương thức (method)
 10. Nắm được và sử dụng tham chiếu dạng optionals
 11. Nắm được khái niệm, khai báo và sử dụng kiểu enum, struct
 12. Nắm được khai báo và thực thi một giao thức (Protocol), sử dụng uỷ nhiệm (Delegate)
 13. Nắm và vận dụng được sự mở rộng kiểu (Extension)
 14. Nắm được tổng quan về iOS: khái niệm, sự phát triển và ứng dụng của hệ điều hành iOS
 15. Nắm được khái niệm, nhiệm vụ và sử dụng một số thành phần cơ bản trong iOS: Ảnh (Image), nút bấm (Button), hành động (Action), tham chiếu thành phần giao thức (Outlet)…
 16. Xây dựng các ứng dụng swift với giao thức dòng lệnh
 17. Xây dựng các chương trình ứng dụng theo nguyên lý hướng đối tượng
 18. Xây dựng được các ứng dụng iOS đơn giản
 19. Nắm được quy trình cài đặt và khởi chạy các ứng dụng iOS

                  THÔNG TIN MÔN HỌC:

                  Mã môn học: STP101x_01-A_VN
                  Tên môn học: Kỹ thuật lập trình Swift
                  Số tín chỉ: 3
                  Thời gian học: 6 tuần 

                  TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP:

                  Môn học gồm có 4 phần, gồm 14 bài học. Mỗi bài sẽ có một (hoặc vài) đoạn video yêu cầu học viên phải xem kỹ, một hoặc vài bài đọc thêm phải đọc kỹ và trả lời quiz. Sau mỗi bài học học viên sẽ phải hoàn thành các bài tập và bài lab, phần bài lab học viên sẽ lưu lại mã nguồn để trả lời vấn đáp với mentor. Ở cuối mỗi phần sẽ có 1 bài assignment được thiết kế như một dự án thực tế thu nhỏ, giúp học viên các thể sớm làm quen với các dự án trong thực tế cũng như hệ thống lại kiến thức của mình.

                  Trong thời gian học (dự kiến là 6 tuần), việc phân bổ tuần học là rất quan trọng. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào hãy kết nối với mentor để được giải đáp.

                  ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÓA HỌC:

                  • Khóa học này được thiết kế với mục tiêu giúp học viên có thể sử dụng Swift một cách thuần thục, qua đó tạo tiền đề tốt nhất để học viên tiếp cận với thị trường IT đang rộng mở, đặc biệt là hướng đến nền tảng công nghệ xoay quanh hệ sinh thái của Apple là iOS/ipadOS/watchOS/MacOS.
                  • Học viên nắm được tư duy lập trình, có khả năng sử dụng Swift thuần thục, cơ bản trở thành một lập trình viên, có cơ hội ứng tuyển vào các đơn vị sản xuất phần mềm.
                  • Các bài tập thực hành được thiết kế dựa trên các kinh nghiệm thực tế của giảng viên.

                  PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

                  NGÔN NGỮ: Tiếng Việt

                  GIẢNG VIÊN: 

                  THIẾT KẾ MÔN HỌC: 

                  Lại Văn Trách

                  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ thông tin Đại học KHTN TPHCM.
                  • Nghề nghiệp: Senior Software Engineer
                  • Nơi công tác: Chợ Tốt
                  • Kinh nghiệm: Có 6 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm
                  • Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008709631684

                  PHẦN CHUNG

                  ----------------------------------------------------------

                  FUNiX WAY

                  Mục đích của các chương trình học theo FUNiX Way là người học tự tin và thành thạo trong môi trường số, có thể kiếm tiền bằng nghề mà mình theo học hoặc sử dụng những gì đã học được để làm tốt hơn việc hiện tại, có động lực và khả năng nâng cao tay nghề, có thể làm thành viên dự án chuyên môn, và tham gia cộng đồng nghề như một thành viên có trách nhiệm.

                  NGUồn HỌC LIỆU 

                  Khóa học MOOC này được cung cấp trên nền tảng Alison  Raywenderlich. Đây là nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở được đánh giá rất cao trong các nền tảng MOOC hiện nay trên thế giới.

                  Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Intro to Swift 4 Programming for iOS và Introduction to Advanced Swift Programming for iOS của Alison và Intro to functional programming in Swift và Your First Swift 4 & iOS 11 App của Raywenderlich.


                  KÊNH PHẢN HỒI

                  FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.