Skip to main content

Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Xin chào tất cả các bạn sinh viên!

Các bạn sinh viên thân mến, các bạn đang bắt đầu làm quen với môn học Lập trình hướng đối tượng bằng Java, thuộc Chứng chỉ 2-Lập trình phần mềm di động trong chương trình FUNiX.

Môn học "Lập trình hướng đối tượng bằng Java" là sự chuẩn bị và cũng là điều kiện để các bạn có thể học tiếp được các môn tiếp theo trong chứng chỉ này. Mục tiêu của môn học là giúp cho học viên hiểu được về ngôn ngữ lập trình Java, hiểu được về lập trình hướng đối tượng để từ đó có thể hình dung và mô hình hóa được các bài toán trong thực tế vào thế giới máy tính.

Môn học sẽ có 3 phần, gồm 12 bài học. Mỗi bài sẽ có các video yêu cầu học viên phải xem kỹ, các text theo bài học và text tổng kết của bài học cũng đòi hỏi học viên phải xem kỹ và trả lời quiz khi kết thúc mỗi bài học, sau mỗi phần học viên sẽ làm các bài project. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ chủ động kết nối trực tiếp với Mentors để được giải đáp và chia sẻ về những khúc mắc về nội dung môn học.


Thông tin về khóa học

Tên khóa học Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)
Mã khóa học PRO192x_2.1-A_VN
Số tín chỉ 3
Thời gian học 6 tuần

Mục tiêu môn học:

1. Nắm vững kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Java. 

2. Có kiến thức về cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nói chung

3. Biết cách tổ chức chương trình theo ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. 

4. Xây dựng được ứng dụng đơn giản bằng lập trình hướng đối tượng trong Java. 

5. Có kỹ năng viết mã sạch (Clean Code)


Cấu trúc khóa học:

Phần 1 - Làm quen với lập trình Java

Bài 1: Chương trình Java đầu tiên

Bài 2 - Biến, kiểu dữ liệu và toán tử

Bài 3 -  Câu lệnh có điều kiện

Bài 4 -  Vòng lặp

Bài 5: Hàm (Phương thức)

Phần 2. Cấu trúc dữ liệu cơ bản

Bài 6: Mảng

Bài 7 - Danh sách mảng

Bài 8 - Làm việc với file I/O

Phần 3. Lập trình hướng đối tượng trong Java

Bài 9: Lớp và Đối tượng

Bài 10: Tính đóng gói

Bài 11: Tính kế thừa

Bài 12: Đa hình và Trừu tượng 


Điều kiện tiên quyết

Không có


Người thiết kế khóa học

Nguyễn Tuân

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển và giảng dạy phát triển phần mềm
  • Giám đốc Đào tạo của FPT-Aptech Hà Nội

Bùi Thanh Hoa

Vị trí chuyên môn: Software Developer/Trainer tại công ty phần mềm FPT.

Kinh nghiệm làm việc:

- 12 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

- Dòng dự án: e-commerce, ERP, Banking…

- Khách hàng & thị trường: Anh, Singapore, Malaysia, Mỹ, Pháp…

Kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn:

- Công nghệ Java (Java EE, Java SE). .Net…

- Ngôn ngữ lập trình: Java, C#, Visual Basic,Groovy…

- Kiến trúc phần mêm (SOA, Microservices)

- Thiết kế & cài đặt cơ sở dữ liệu (Oracle, Informix, SQL Server…)


Nguồn học liệu

Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online, FUNiX Way không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do FUNiX thiết kế, xây dựng và thực hiện.

Các môn học của FUNiX không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nghiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với FUNiX. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo FUNiX để được hướng dẫn.

Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Learn to Program in Java và Object Oriented Programming in Java


Kênh phản hồi

FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn