Skip to main content

Kỹ thuật lập trình với Javascript

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về khóa học


Chào mừng bạn đã tham gia vào khóa học Xây dựng phần mềm đầu tiên (Creating your first program) này, sau khi đã làm quen với việc học online tại FUNiX qua hai môn học đầu tiên. Đây là môn học thứ ba, nơi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ứng dụng đầu tiên bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript và thư viện jQuery.

Thông qua môn học này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo ra ứng dụng chạy trên website thực sự đầu tiên của mình, đồng thời giúp các bạn tạo ra trò chơi đơn giản với ngôn ngữ lập trình JavaScript. Nhờ ngôn ngữ lập trình JavaScript và thư viện jQuery, các bạn có thể tạo ra các ứng dụng chạy trên máy tính, thậm chí là Game chạy trên điện thoại thông minh của bạn. Ngoài ra, khi các bạn làm việc với website và theo đuổi công nghệ thiết kế web, ngôn ngữ lập trình JavaScript cho phép tạo ra các hiệu ứng xử lý trên website rất hiệu quả.

Về mặt chuyên môn nội dụng, môn này sẽ đề cập đến các chủ đề ngôn ngữ lập trình JavaScript – Tạo các xử lý động trên website. jQuery – một thư viện của JavaSript giúp lập trình viên tạo các hiệu ứng và xử lý rất hiệu quả trên web và tạo ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu một số công nghệ mới như Google Apps Script và kiểu dữ liệu JSON để giúp các bạn có thể tạo ra các ứng dụng chạy online chỉ với kiển thức lập trình JavaScript.


Mã khóa học:

FUN121x

Tên khóa học:

Xây dựng ứng dụng đầu tiên

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học:

45 giờ


Mục tiêu khóa học:

- Tự xây dựng ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript..

- Hiểu cách lập trình sử dụng JavaScript trên nền website.

- Tự tạo Game bằng Unity và JavaSrcip.

- Tự tạo ứng dụng và đóng gói, cho phép chạy trên điện thoại thông minh.


Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Tạo ứng dụng bằng JavaScript.

- Giới thiệu những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình JavaScript, các cú pháp và câu lệnh của JavaScript cách nhúng mã JavaScript  để chạy trên nền trang HTML.

Phần 2: Tạo Game bằng JavaScript

- Hướng dẫn cách tạo Game bằng JavaScript trên nền công cụ Unity

Phần 3: Tạo ứng dụng Photo Album bằng HTML + jQuery

- Hướng dẫn sử dụng JavaScript và thư viện jQuery để xây ứng dụng Photo Album.

- Đóng gói ứng dụng cho phép chạy trên điện thoại thông minh

Phần 4: Tạo ứng dụng bằng Google Apps Script và jQuery.

- Hướng dẫn sử dụng jQuery để chuẩn hóa dữ liệu người dùng nhập trên web.

- Xây dụng ứng dụng online bằng Google Apps Script

- Sử dụng JSON và jQuery để tạo ứng dụng

Điều kiện tiên quyết

- Đã hoàn thành môn: WEB101x_Xây dựng website đầu tiên


Thiết kế chương trình

Nguyễn Duy Hoàng

  • Giảng viên nội bộ tại Trung tâm Đảm bảo nguồn lực của công ty FPT Softwar.
  • Tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học Mỏ – Địa chất và chương trình Đào tạo về máy tính tại Aptech Hà Nội (HDSE)
  • Thông thạo đa dạng ngôn ngữ, bao gồm: Visual C++, Visual C#, MySQL, Visual Studio 2003, XML, Vecad, Postgres, SQL Server 2005, Visual Studio 2005, C, C#, Java, Visual Studio, SQL Server, ArcGIS, Netbean, Eclipse.
  • Facebook: https://www.facebook.com/duyhoang21

Nguồn học liệu

- Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Accio CodeAdam KhouryAmit AgarwalCodecoursecodedamnGoogle Developers, kudvenkatLearnCode academy"LearnToProgram: Become a Web or Mobile Developer"Magic MonkQuentin Watt Tutorials, Ranga Rajesh KumarSatish BstudywithdemoTony LeaThe Net NinjaThenewbostonTheTutSpaceudacityWes Boszeeshan ahmed.

- Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn