Skip to main content

Quản trị dự án phần mềm

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu khóa học 

Mặc dù phát triển phần mềm là một trong những hoạt động phức tạp nhất được thực hiện bởi con người, nhưng các quy trình phát triển tốt và việc quản lý dự án hợp lý có thể giúp đảm bảo các dự án phần mềm được giao đúng thời hạn và trong ngân sách đề ra. Bài Giới thiệu về Quản lý dự án phần mềm đem đến bí quyết quản lý dự án phần mềm hiệu quả và cung cấp bài giới thiệu về quản lý dự án phần mềm.

Khóa học bắt đầu bằng bài tổng quan về các kỹ thuật nền tảng khi quản lý dự án và các khía cạnh kỹ thuật của phát triển phần mềm. Phần này cung cấp kiến thức về các kỹ thuật cần thiết để giảm thiểu những việc chắc chắn trong dự án và có thể kiểm soát tốt hơn sự phức tạp của các dự án phần mềm. Phần thứ hai minh họa các hoạt động kỹ thuật trong phát triển phần mềm trong một quy trình mạch lạc - miêu tả cách tùy chỉnh quy trình này để đáp ứng nhiều bối cảnh phát triển phần mềm.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể luyện tập sử dụng một số phần mềm chuyên biệt để quản lý dự án. Vào cuối khóa học, bạn có thể làm chủ quy trình và xây dựng các tài liệu cần thiết trong dự án.

Tên môn:

Quản trị dự án phần mềm

Mã môn:

PMI301x_02_VN

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học:

45 giờ

Mục tiêu khóa học:

1. Hiểu được khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án

2. Hiểu cách chuẩn bị và tạo một dự án

3. Có khả năng xác định các ràng buộc, phạm vi của dự án để ước lượng và lên lịch trình công việc.

4. Hiểu và xác định chi phí, ngân sách để triển khai dự án.

5. Hiểu được yêu cầu về tài nguyên và chất lượng dự án

6. Có thể xác định và kiểm soát các rủi ro của dự án cũng như yêu cầu thay đổi.

7. Có thể triển khai, kiểm soát và hoàn thiện dự án theo kế hoạch và lịch trình.

8. Hiểu được dự án CNTT, vòng đời quản lý dự án và các phương pháp tiếp cận triển khai dự án thường gặp (Waterfall, Agile)

Cấu trúc khóa học:

Phần 1 - Khởi tạo Dự án

Bài 1: Khám phá Quản lý Dự án

Bài 2: Quản lý Dự án CNTT

Bài 3: Các Giai đoạn của Dự án và Bắt đầu Dự án

Bài 4: Phần mềm và Công cụ cho Dự án

Bài 5: Phát triển Điều lệ Dự án

Phần 2 - Lên Kế hoạch Dự án

Bài 6: Tổng quan về Lên kế hoạch dự án

Bài 7: Lên Kế hoạch và Xác định Phạm vi

Bài 8: Ước lượng và Tính chi phí của Dự án

Bài 9: Tạo Lịch trình Dự án

Bài 10: Lên Kế hoạch Tài nguyên và Chất lượng

Bài 11 - Lập kế hoạch dự án với Project Libre

Phần 3 - Thực thi, Giám sát & Kiểm soát

Bài 12: Giao tiếp Dự án

Bài 13: Chỉ đạo & Quản lý Công việc Dự án

Bài 14: Chất lượng, Nguy cơ & Quản lý thay đổi

Bài 15: Giám sát & Kiểm soát Dự án

Bài 16: Theo dõi Tiến độ Dự án với Project Libre

Phần 4 - Hoàn tất dự án

Bài 17: Quản lý Dự án theo Agile

Bài 18: Phương pháp Scrum Agile

Bài 19: Đóng dự án

Điều kiện tiên quyết:

N/A

Người thiết kế khóa học:

Nguyễn Trung Kiên

  • Cử nhân IT - Đại học Bách Khoa. Chứng chỉ MBA, PMP, PMI-ACP.
  • Giám đốc Trung tâm Tài nguyên Toàn cầu - CMC Global
  • 20 kinh nghiệm trong ngành CNTT, 15 năm kinh nghiệm Quản lý Dự án/ Quản lý

Nguồn học liệu:

Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online, FUNiX Way không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do FUNiX thiết kế, xây dựng và thực hiện.

Các môn học của FUNiX không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nghiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với FUNiX. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo FUNiX để được hướng dẫn.

Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: The project management course beginner to project manager

kênh phản hồi:

FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn