Skip to main content

Mạng máy tính chuẩn CISCO

Enrollment in this course is by invitation only

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Ngày nay, mạng máy Internet là một khái niệm không xa lạ đối với chúng ta. Sự ra đời của mạng Internet và sau đó phát triển các mô hình mạng máy tính khác đã tạo ra sự thay đổi lớn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Đặc biệt, trong những năm gần đây, mạng máy tính ngày càng chứng minh được vai trò tối quan trọng của nó trong các hệ thống tính toán. Các xu hướng công nghệ chúng ta nghe nói đến nhiều trong thời gian qua như điện toán đám mây hay IoT đều dựa trên nền tảng của mạng máy tính.

Đối với sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin, Kiến thức về mạng máy tính là một trong những kiến thức nền tảng của các chương trình đào tạo Công nghệ thông tin. Việc trang bị và nắm vững kiến thức này cho phép sinh viên hiểu biết sâu hơn về kiến trúc các hệ thống ứng dụng phân tán. Điều này càng trở nên quan trọng hơn do một trong những xu hướng công nghệ chính trong hiện tại và nhiều năm tới là phát triển các hệ thống ứng dụng theo mô hình IoT (Internet of Things) mà nền tảng của nó chính là hệ thống mạng máy tính và mạng Internet.

Khóa học cung cấp các kỹ năng nền tảng mà kỹ sư công nghệ thông tin cần có:

  • Hiểu biết khái niệm và kiến trúc mạng máy tính
  • Hiểu biết về mô hình mạng Internet
  • Hiểu biết các vấn đề trong triển khai hạ tầng mạng bao gồm các thiết bị phần cứng trong mạng, cách thức kết nối và các giao thức điều khiển hoạt động
  • Làm quen với cấu hình các thông số hoạt động cho máy tính
  • Hiểu biết về mô hình phát triển các ứng dụng mạng, các dịch vụ phổ biến trên mạng như Web, Email, DNS
  • Cấu hình cơ bản cho các thiết bị mạng của Cisco

Mã khóa học: NTW301x_01-A_VN_PT

Tên khóa học: Mạng máy tính

Số tín chỉ: 2

MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Hiểu và giải thích được khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các thiết bị phần cứng cần có để xây dựng hệ thống mạng, chức năng của các tầng trong mô hình TCP/IP, tham chiếu của mô hình TCP/IP tới mô hình OSI.
  • Hiểu và giải thích được hoạt động của các tầng thấp trong mô hình TCP/IP. Cấu hình được các thông số cơ bản cho nút mạng và sử dụng các công cụ để kiểm tra kết nối mạng.
  • Hiểu và giải thích được hoạt động của các tầng cao trong mô hình TCP/IP. Hiểu và giải thích được hoạt động của các dịch vụ mạng quan trọng, bao gồm DNS, DHCP, NAT
  • Sử dụng được các công cụ kiểm tra và phân tích hoạt động của dịch vụ
  • Hiểu biết cơ bản về các thiết bị switch và router của hãng Cisco. Có khả năng cấu hình cơ bản cho các thiết bị theo chuẩn của Cisco

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Phần 1: Mạng máy tính và hạ tầng kết nối mạng

Bài 1. Tổng quan về Mạng máy tính

Bài 2. Các thiết bị trong mạng

Bài 3. Tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu

Bài 4. Tầng mạng

Bài 5. Giao diện cấu hình bằng dòng lệnh của hệ điều hành Cisco IOS

Bài 6. Cấu hình cơ bản cho các thiết bị của Cisco

Bài 7. Kiểm tra và giám sát tình trạng hoạt động của mạng

Assignment 1

Phần 2: Các dịch vụ mạng

Bài 8 Tầng giao vận

Bài 9 Tầng ứng dụng và các dịch vụ phổ biến trên Internet

Bài 10 Các dịch vụ mạng: DNS, DHCP và NAT

Assignment 2

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

- Sinh viên có kỹ năng cơ bản sử dụng hệ điều hành Linux Ubuntu

- Sinh viên có kỹ năng cơ bản về lập trình Java

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Bùi Trọng Tùng

C:\Users\MyPC\Desktop\Ảnh tròn.jpg

  • Giảng viên tại Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo thực hành tại các trường Đại học, cơ quan, công ty (Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Hùng Vương, Đại học Tây Bắc, Bộ Công an, Tập đoàn VNPT) trong các lĩnh vực Mạng máy tính, An toàn bảo mật thông tin
  • 7 năm kinh nghiệm quản trị mạng và hệ thống
  • Trang Web cá nhân: https://users.soict.hust.edu.vn/tungbt/

  NGUỒN HỌC LIỆU

  - Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Coursera, Jonathan Engelsma, Udacity, PowerCert Animated Videos.

  - Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn