Skip to main content

Giải tích

Về môn học này!

Các bạn thân mến,  các bạn đang bắt đầu làm quen với môn Giải tích nó là một trong những môn quan trọng nhất trong chương trình toán cao cấp nói chung và trong chương trình của Đại học FUNiX nói riêng. Môn học này cung cấp cho các bạn những khái niệm cơ bản cũng như ứng dụng của nó giúp cho các bạn có thể áp dụng vào các công việc sau này. Cụ thể như:

Các bạn có thể ứng dụng của đạo hàm

Chuỗi số và ứng dụng của chuỗi số,

Phương pháp giải phương trình vi phân

Tích phân suy rộng, và các kỹ thuật tính tích phân

Giải tích trong hệ tọa độ cực.

Mục tiêu của môn học là giúp cho các bạn hiểu và ứng dụng được các vấn đề giải tích trong các bài toán thực tế nói chung và trong CNTT nói riêng. Trong thưc tế thì số lượng các bài toán tính được giải tích chính xác gần như không có. Cần có một phương pháp giải gần đúng hoặc chính xác trong phạm vi tính số. Môn học này cung cấp cho học viên một số kỹ thuật tính số như giải phương trình vi phân, tính tổng của một chuỗi số.

Môn học sẽ có 2 phần, gồm 11 bài học. Mỗi bài sẽ có một (hoặc vài) đoạn video yêu cầu học viên phải xem kỹ, một hoặc vài bài đọc thêm phải đọc kỹ và trả lời quiz.  Sau mỗi phần học viên sẽ được yêu cầu làm một bài Assignment giúp các bạn nắm vững được các bài giảng, đồng thời nếu gặp khó khăn về kiến thức các bạn có thể hỏi trực tiếp các Mentors.


Thông tin khóa học

Tên khóa học Giải tích
Mã khóa học MAC101x_01_VN
Số tín chỉ 2
Thời gian học 4 tuần

Mục tiêu môn học:

1. Nắm được và vận dụng khái niệm về đạo hàm và ứng dụng của nó

2. Nắm được các khái niệm dãy số và chuỗi số, và các ứng dụng của nó

3. Nắm được cách tính độ dài cung, cũng như cách tích tiếp tuyến tại một điểm

4. Nắm được tích phân suy rộng và cách kiểm tra tính hội tụ hay phân kỳ của một tích phân suy rộng

5. Hiểu được các kỹ thuật tính tích phân như tích phân từng phần, tích phân ở dạng phân số

6. Nắm được giải tích trong hệ tọa độ cực


Cấu trúc khóa học:

Bài 1 - Quy tắc Lô-pi-tan L'Hospitaule

Bài 2 - Phương trình tham số (Parametric Equations)

Bài 3 - Giới thiệu về chuỗi số (Introduction to Series)

Bài 4 - Chuỗi hội tụ ( Series Convergence)

Bài 5 - Thao tác với chuỗi (Series Manipulation)

Bài 6 - Độ dài cung (Arclength)

Bài 7 - Phương pháp Ơ-le ( Euler’s Method)

Bài 8 - Tích phân suy rộng (Improper Integrals)

Bài 9 - Kỹ thuật tính tích phân - dạng phân số (Integration Techniques: Partial Fractions)

Bài 10 - Phương pháp tính tích phân từng phần (Integration Techniques: Integration by Parts)

Bài 11 - Tính toán trong hệ tọa độ cực (The Calculus of Polar Functions)


Điều kiện tiên quyết

Không có


Người thiết kế khóa học

Phùng Duy Khương

  • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lý ứng dụng Đại học Ajou Hàn Quốc
  • Nghề nghiệp: Giảng viên
  • Nơi công tác: Trường Đại học FPT
  • Kinh nghiệm: Có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy toán và các môn công nghệ tại ĐH FPT. Có hơn 15 năm làm việc với toán ứng dụng.

Nguồn học liệu

Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online, FUNiX Way không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do FUNiX thiết kế, xây dựng và thực hiện.

Các môn học của FUNiX không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nghiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với FUNiX. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo FUNiX để được hướng dẫn.

Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: AP® Calculus BC


Kênh phản hồi

FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn

Enroll