Skip to main content

Luật

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Để khởi nghiệp thành công, người khởi nghiệp không thể không quan tâm đến các vấn đề pháp lý. Nắm và hiểu rõ các quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức điều hành doanh nghiệp, về giao kết và thực hiện hợp đồng, về thuế, về lao động hay về giải quyết các tranh chấp phát sinh sẽ giúp người khởi nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Môn học này sẽ giúp sinh viên nắm được những vấn đề pháp lý cơ bản nhất khi khởi nghiệp. Cụ thể là nắm rõ và hiểu khái niệm và đặc điểm của pháp luật kinh tế của Việt Nam; hiểu và có khả năng vận dụng các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp; điều hành hoạt động của doanh nghiệp; tổ chức lại và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp; hiểu và có khả năng vận dụng các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh doanh – thương mại, từ đó, có thể giao kết và giải quyết các tranh chấp phát sinh; hiểu và có khả năng vận dụng các quy định về pháp luật về lao động để ký kết các loại hợp đồng lao động, tuân thủ đúng các quy định về bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; hiểu và tuân thủ các quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế môn bài.

Tên khóa học:

Luật kinh doanh

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

 • Lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích kinh doanh và nắm được các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập, tổ chức lại và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng đọc hiểu, soạn thảo được hợp đồng thương mại; phân tích được các vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại và nắm được các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
 • Hiểu các vấn đề chính của pháp luật lao động.
 • Hiểu và tuân thủ đúng pháp luật về thuế.

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Pháp luật doanh nghiệp

 • Khái niệm và đặc điểm của pháp luật kinh tế
 • Khái quát về chủ thể hoạt động kinh tế ở Việt Nam
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tổ chức lại và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

Phần 2: Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại

 • Khái quát về hợp đồng thương mại
 • Điều kiện hiệu lực của hợp đồng thương mại
 • Giao kết hợp đồng thương mại
 • Thực hiện hợp đồng
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng dịch vụ
 • Phương thức giải quyết tranh chấp

Phần 3: Luật lao động

 • Khái quát về luật lao động
 • Hợp đồng lao động
 • Thời giờ làm việc, tiền lương và bảo hiểm xã hội
 • Kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công

Phần 4:  Pháp luật về thuế

 • Giới thiệu pháp luật về thuế của Việt Nam
 • Pháp luật về thuế giá trị gia tăng
 • Pháp luật về một số loại thuế gián thu khác
 • Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và chế độ kê khai, nộp thuế

Điều kiện tiên quyết

Không có

Người thiết kế khóa học

Bùi Thu Trang

  - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Pháp), Thạc sỹ luật học (Pháp)

  - 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học ngoại thương, Đại học FPT.

  - 5 năm kinh nghiệm làm PTCT của FUG và FPoly

   

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, Cái Lý Cái Tình VTV, Đào Tạo Kế Toán, Doanh Pham, Le Nguyen Law Firm, Vui Sống Mỗi Ngày, Luật sư doanh nghiệp.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.