Skip to main content

Lab 4 (Lập trình web Java)

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về môn Lab


Môn Lab chuyên về lập trình web Java. Trong thời gian tham gia khóa học, bạn sẽ được thực hành thử với các dự án nhằm thực hành các kỹ năng Java được yêu cầu bởi các ngành như web front-end, truy cập cơ sở dữ liệu, bảo mật ứng dụng web, JSP, EJB và các dịch vụ web.

Quy tắc cho môn Lab này rất đơn giản. Chúng tôi cung cấp một danh sách các bài tập mà bạn có thể chọn làm. Đồng thời, bạn có thể chọn cho mình một số dự án phù hợp với bạn. Mỗi bài tập được thiết lập một số đo LOC (dòng mã) được xác định trước và bạn có thể tìm thấy thông tin đó trong phần mô tả bài tập. Sau khi mỗi bài tập được hoàn thành, các LOC sẽ được tích lũy vào tổng số LOC của môn học. Khi bạn đạt được tổng số LOC tối thiểu theo yêu cầu, bạn sẽ qua môn Lab.

Bạn nên xác định chiến lược để hoàn thành môn học bằng cách chọn làm nhiều bài tập đơn giản với LOC nhỏ hơn hoặc chọn ít các bài tập khó hơn với LOC cao hơn. Chúng tôi không quan tâm bạn sẽ áp dụng phương thức nào, chúng tôi chỉ tính số lượng LOC để xem xét liệu bạn có vượt qua hay chưa.

Thêm một điểm bạn nên lưu ý là sau khi hoàn thành bài tập, bạn phải nộp và đăng ký để được phỏng vấn với mentor.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và hy vọng rằng bạn sẽ sớm vượt qua môn học này!