Skip to main content

Lab 3

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu khóa học

Code Review & Unit Test là hai kỹ năng rất quan trọng với tất cả các developer đặc biệt với các bạn muốn chuyên sâu vào ngạch kỹ thuật.

Đây là khóa học được thiết kế học trong 45h. Khóa học này cung cấp các kĩ năng Review & Unit test mà một kĩ sư lập trình cần có:

  • Hiểu biết về quy trình code review và áp dụng được code review thông qua check list và dùng tool
  • Hiểu biết về unit testing và vận dụng được trong dự án (unit test thủ công dựa trên template hoặc dùng tool để tự động hóa)

Những kỹ năng trên sẽ cho bạn hiểu biết toàn bộ những kiến thức cơ bản về Unit test & Code review. Sau khi học xong khóa cơ bản này, bạn nên học tiếp các khóa chuyên sâu về code và automated unit testing để trở thành một Code Guru thực sự nhé.

Tên khóa học:

Lab 3 - Code review và Unit Test

Mã khóa học:

LAB221x

Số tín chỉ:

3

Thời lượng:

45 giờ

MỤC TIÊU / CHỦ ĐỀ

  • Hiểu quy trình code review và áp dụng được code review thông qua check list và dùng tools
  • Hiểu quy trình unit test và áp dụng được unit test ở các mức độ làm thủ công (tạo testcase và thực thi dựa trên template trong dự án FSOFT) và làm tự động bằng JUnit

Cấu trúc khóa học

 • Phần 1: Code review
 • Phần 2: Unit testing cơ bản
 • Phần 3: Unit testing tự động cơ bản
 • Phần 4: Unit testing nâng cao
 • Phần 5: Bài tập tổng hợp CodeReview và Unit Test

Nguồn tài nguyên

 • Tài liệu đào tạo Unit Test của FPT SOFTWARE

Điều kiện khuyến cáo

 • Có kiến thức căn bản về kỹ nghệ phần mềm, yêu cầu phần mềm, kiến trúc phần mềm và đảm bảo chất lượng phần mềm
 • Hoặc có bằng Aptech, Cao đẳng ngành CNTT, Viễn thông hoặc tương đương. Hoặc có kinh nghiệm làm việc chuyên môn liên quan trong ngành IT, Viễn thông hoặc tương đương

Người thiết kế khóa học

Phạm Trung Hải

Phạm Trung Hải

  • FPT- Universiti Brunei Darussalam Lab Executive Manager.
  • 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.
  • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo thực hành cho các công ty, trường đại học trong và ngoài Việt Nam (FPT Corp, FSOFT, FPT University , FPT Polytechnic, Aptech, Microsoft VN, University of Brunei Darussalam)
  • Profile online: https://www.linkedin.com/in/phamtrunghai/

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Anurag Gaur, ElonCsProf, Guru99, haipt haipt, in28minutes, luv2code, qanilq, Udacity.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.