Skip to main content

Tổng quan Lập trình Ứng dụng trên Ô tô

Enrollment in this course is by invitation only

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC!

Chào mừng các bạn đến với khóa học Tổng quan Lập trình Ứng dụng trên Ô tô. Đây là khóa học thứ 4 trong chương trình đào tạo chuyên sâu gồm 5 khóa học về Automotive Application Developer. Các khóa học còn lại trong chương trình gồm Lập trình C++ cơ bản; Lập trình C++ nâng cao, Xây dựng giao diện ứng dụng với Qt/QML và Dự án chuyên sâu cuối khóa - Lập trình ứng dụng trên ô tô.

Nội dung của khóa học giới thiệu tổng quan về ngành công nghiệp và các thành phần trong hệ thống của ô tô; tổng quan về phát triển phần mềm trên ô tô; tổng quan về ngôn ngữ lập trình ứng dụng trên ô tô; hệ điều hành và mạng truyền thông trên ô tô; những tiêu chuẩn được áp dụng cho lĩnh vực này. Qua khóa học này, bạn có được bức tranh toàn cảnh về phát triển ứng dụng trên ô tô và định hướng được công việc của mình có thể có những cơ hội nào, thuộc lĩnh vực nào trong ngành công nghiệp ứng dụng đang phát triển mạnh mẽ này.

Khóa học tương đương với 1 tín chỉ, trong 15h, bao gồm 5 bài học. 

THÔNG TIN CƠ BẢN

 • Mã khóa học: IAD101x_01_VN
 • Tên khóa học: Tổng quan Lập trình Ứng dụng trên Ô tô
 • Số tín chỉ: 01
 • Thời lượng: 15h

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Nắm được khái niệm chung về ô tô, hệ thống ô tô.
 • Trình bày được tổng quan những lĩnh vực chính trong phát triển phần mềm trên ô tô.
 • Biết được định hướng tương lai của công nghệ trên xe hơi. 
 • Trình bày cơ bản về ứng dụng một số ngôn ngữ lập trình cho ô tô. 
 • Trình bày được về hệ điều hành, mạng truyền thông trong ô tô và vai trò của phát triển phần mềm trong ô tô.
 • Phân biệt được các tiêu chuẩn phát triển phần mềm được sử dụng trong ngành. 

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Phần 1: Giới thiệu về ngành phát triển ứng dụng trên xe hơi
 • Bài 1. Tổng quan về công nghiệp và hệ thống ô tô
 • Bài 2. Tổng quan về phát triển phần mềm trên ô tô
 • Bài 3: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình ứng dụng cho ô tô
Phần 2: Giới thiệu phát triển lập trình ứng dụng trên ô tô
 • Bài 4. Hệ điều hành và mạng truyền thông trên ô tô
 • Bài 5. Các tiêu chuẩn trong lĩnh vực phát triển phần mềm trên ô tô

ĐIỀU KIỆN KHUYẾN CÁO

Không có

ĐỘI NGŨ XÂY DỰNG KHÓA HỌC

CHUYÊN GIA THIẾT KẾ KHÓA HỌC

Nguyễn Phạm Hùng Anh

 • Giảng viên nội bộ chương trình đào tạo Qt/QML – FPT Software.
 • Thành thạo các công nghệ và ngôn ngữ lập trình C/C++, Qt/QML, Python, Swift, Machine Learning.
 • Đã từng làm:
  • Technical Leader của các dự án về Automotive.
  • Xây dựng và đào tạo cho chương trình fresher của FPT Software.
 • Facebook: fb.com/anhnph

CHUYÊN GIA PHẢN BIỆN ĐỀ CƯƠNG

Tiến sỹ Vũ Thành Vinh

 • Chuyên gia về Phát triển phần mềm trên ô tô tại IVI, FPT Software
 • Giảng viên Trường Đại học Thái Nguyên

CHUYÊN GIA KIỂM THỬ

Trần Đức Sang

 • Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thành thạo các công nghệ và ngôn ngữ lập trình C/C++, Qt/QML, Objective-C, Swift.
 • Senior Developer tại một số dự án về Automotive ở FPT software

Contacts:

 • Facebook: fb.com/sangtd2910
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sang-duc-tran/

NGUỒN HỌC LIỆU MỞ

FUNiX tham khảo nhiều nguồn tài nguyên mở về ngành công nghiệp ô tô như https://www.autosar.org/standards/classic-platform/; https://www.misra.org.uk... và các thông báo tuyển dụng công bố cập nhật của FPT Software về auto-career.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến g&oacutacute;, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn