Skip to main content

Cách thức học tập online tại FUNiX

Enrollment in this course is by invitation only

Về khóa học này

Khóa học này giới thiệu cho bạn hình thức học tập online tại FUNiX, đồng thời cũng cung cấp cho bạn các quy định học tập, các công cụ sử dụng để học tập và hỏi đáp với mentor.

Khóa học này là bắt buộc để bạn làm quen với môi trường đào tạo tại FUNiX. Khóa học này không tính điểm.

Điều kiện tham gia

Sinh viên bắt đầu tham gia học online tại FUNiX.

Mentor khóa học

Quách Ngọc Xuân

Mentor

Phan Thị Hồng Anh

Hannah

Câu hỏi thường gặp

Khóa học này có cần thiết không?

Có, rất cần thiết để bạn làm quen với môi trường học tập online tại FUNiX. Các quy định học tập, các hệ thống được sử dụng trong quá trình học tập, hình thức đánh giá thi cử cũng đều được đề cập trong khóa này. Đây có thể coi như Sổ tay sinh viên online tại FUNiX

Khóa này có tính điểm không?

Không, đây là khóa học không tính điểm, nhưng bạn bắt buộc phải tham gia thì mới đủ điều kiện học các học phần tiếp theo.