Skip to main content

Để trở thành Mentor FUNiX

Enrollment in this course is by invitation only

Chào mừng Mentor đến với khóa học: Hướng dẫn Mentor FUNiX

Khóa học này cung cấp những thông tin về vai trò của Mentor, thông tin về FUNiX, hướng dẫn Mentor và sử dụng một số công cụ trong quá trình mentoring tại FUNiX.

Sau khi đọc hết các bài học và tài liệu hướng dẫn tại khóa học này, bạn sẽ: 

  • Hiểu về công việc mentoring/coaching. 
  • Hiểu mentoring là gì? Coaching là gì? Phải mentoring, coaching ra sao?  Làm sao để mentoring, coaching hiệu quả?
  • Mentor hiểu được những thông tin cần thiết về FUNiX: FUNiXlà trường ĐH như thế nào? Sứ mệnh của ĐH FUNiX? Nguyên tắc hoạt động của FUNiX? Hiểu Mentor là những ai? Vai trò của Mentor.
  • Hiểu về Hannah, Tổng đài Hannah FUNiX, Xroom, phương pháp kết nối, công cụ để hướng dẫn học viên hiệu quả (skype, teamview, anydesk, phone), thảo luận với ai khi cần support...
  • Hiểu cách thức chấm bài ASM ra sao?
  • Cách thức chấm thi ở FUNiX ra sao?
  • Mentor hiểu về CA, hoạt động dịch, phát triển chương trình
  • Hiểu về ngày xDay
  • Mentor được tham khảo 1 số case study tiêu biểu đã xảy ra tại FUNiX để tránh lặp lại những vấn đề đó