Skip to main content

English 1

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Xin chào tất cả các bạn sinh viên!

Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng của con người. Ngôn ngữ, đặc biệt là những ngôn ngữ toàn cầu, không chỉ là phương tiện truyền đạt suy nghĩ, mong muốn giữa người với người mà còn là cầu nối tạo nên những mối quan hệ xã hội, văn hóa, kinh tế, công nghệ... Với hơn 1 tỷ người dùng, đồng thời là ngôn ngữ chính thức của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Anh hiện là một trong số những ngôn ngữ toàn cầu quan trọng bậc nhất trên thế giới và cũng là ngôn ngữ được nhiều người chọn học nhất trên thế giới

Môn học này được xây dựng cho các bạn từ trước đến nay chưa có nền tảng và cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh. Phần lý thuyết và bài tập thực hành được thiết kế một cách cơ bản, tập trung vào các kiến thức nền tảng của tiếng Anh:

    • Các tình huống giao tiếp cơ bản trong tiếng Anh
    • Từ vựng đi kèm tình huống
    • Ngữ pháp cơ bản

Môn học gồm 36 bài học dành cho 9 tuần tự học. Hãy dành thời gian tập trung nghiên cứu nghiêm túc, tích cực. Nắm vững những kiến thức tiếng Anh cơ bản là điều kiện tiên quyết để các bạn có thể đi xa hơn trên con đường trở thành một công dân toàn cầu và mở ra vô số những cơ hội nghề nghiệp mới trong đời.


Thông tin về khóa học

Tên khóa học Tiếng Anh cơ bản 1
Mã khóa học ENG301x
Số tín chỉ 3
Thời gian học 9 tuần

Mục tiêu môn học:

1. Sử dụng tiếng Anh một cách thuần thục trong các tình huống giao tiếp đơn giản thường ngày. 

2. Tích lũy lượng từ vựng cần thiết ở cấp độ beginner.

3. Cải thiện khả năng nghe, nói tiếng Anh. 

4. Nắm vững những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. 

5. Tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.


Cấu trúc khóa học:

Học viên sẽ học các nội dung sau trong môn học Tiếng Anh 1:

Bài 1: First Greetings

Bài 2: Greetings

Review 1

Bài 3: Farewell

Bài 4: Name

Review 2

Bài 5: Hometown and living place

Bài 6: Age and Marital Status

Review 3

Bài 7: Jobs and Workplaces

Bài 8: Phone numbers and email addresses

Review 4

Bài 9: Hobbies

Bài 10: Family

Review 5

Bài 11: Family (continued)

Bài 12: Thank you

Review 6

Bài 13: Apology

Bài 14: Time

Review 7

Bài 15: Days and Dates

Bài 16: Making an arrangement

Review 8

Bài 17: Making an arrangement (continued)

Bài 18: Saying if you understand something or not

Review 9

Bài 19: Offering Help

Bài 20: Asking for help

Review 10

Bài 21: Asking for permission

Bài 22: Offering food and drink

Review 11

Bài 23: Congratulations and wishes

Bài 24: Consoling

Review 12

Bài 25: Asking About Health

Bài 26: Weather

Review 13

Bài 27: On the phone

Bài 28: On the street

Review 14

Bài 29: On the street (continued)

Bài 30: At a clothes shop

Review 15

Bài 31: At a clothes shop (continued)

Bài 32: At a restaurant

Review 16

Bài 33: At a restaurant (continued)

Bài 34: Traveling

Review 17

Bài 35: At work

Bài 36: At work (continued)

Review 18

Điều kiện tiên quyết

Không có


Nguồn học liệu

Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online, FUNiX Way không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do FUNiX thiết kế, xây dựng và thực hiện.

Các môn học của FUNiX không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nghiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với FUNiX. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo FUNiX để được hướng dẫn.


Kênh phản hồi

FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn