Skip to main content

Các hệ cơ sở dữ liệu

Enrollment in this course is by invitation only

Các hệ cơ sở dữ liệu

Xin chào các bạn !

Chào mừng các bạn đến với môn học Các hệ cơ sở dữ liệu thuộc Chứng chỉ 3 - Lập trình viên ứng dụng doanh nghiệp của Tổ chức Giáo dục Trực tuyến FUNiX. Các hệ cơ sở dữ liệu là môn học đầu tiên và cơ bản giúp các bạn bước đầu trở thành một Lập trình viên ứng dụng. Môn học cung cấp cho sinh viên lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cũng như các khía cạnh khác nhau của lập trình cơ sở dữ liệu quan hệ trong SQL server. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

✔  Là những người có mong muốn học lấy bằng Đại Học, hoàn thành xong chứng chỉ CC3 có thể trở thành lập trình viên, kỹ sư phần mềm

✔  Là những người muốn bổ sung kiến thức,  kỹ năng cơ bản về thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ, lập trình cơ sở dữ liệu trong SQL

✔    Môn học này không yêu cầu các kiến thức về các ngôn ngữ lập trình khác, tuy nhiên việc có các kiến thức cơ bản của toán rời rạc sẽ giúp ích rất nhiều cho môn học này 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn thành khóa học này, các bạn có thể:

 1. Nhận ra tầm quan trọng, ứng dụng của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 2. Trình bày khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 3. Trình bày được các khái niệm về lý thuyết quan hệ và mô hình dữ liệu quan hệ
 4. Sử dụng các phép toán đại số quan hệ cơ bản để thực hiện các câu truy vấn quan hệ
 5. Trình bày được các khái niệm về phụ thuộc hàm
 6. Chuẩn hóa được các quan hệ về các dạng chuẩn cở bản (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
 7. Phân tích được yêu cầu hệ thống
 8. Trình bày được các khái niệm cơ bản về mô hình thiết kế dữ liệu cấp cao sử dụng ERD
 9. Mô hình hóa được yêu cầu hệ thống sử dụng ERD
 10. Chuyển hóa được ERD sang mô hình chi tiết vật lý
 11. Mô tả chung về ngôn ngữ SQL, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản có sử dụng ngôn ngữ SQL
 12. Phân biệt được ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
 13. Thực hiện các thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu và bảng trong SQL Server
 14. Sử dụng thành thạo các ràng buộc trong SQL Server (Primary key, Foreign Key, Check)
 15. Tương tác được cơ sở dữ liệu (Insert, Update, Delete)
 16. Sử dụng thành thạo câu lệnh truy vấn SQL cơ bản trên 1 bảng (Select …. From …. Where … order by ...)
 17. Sử dụng thành thạo các câu lệnh truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng (inner join, outer join, self join, union, except, intersection)
 18. Sử dụng thành thạo truy vấn con trong FROM và truy vấn con trong WHERE
 19. Sử dụng group by và các hàm aggregate function trong SQL
 20. Sử dụng được chỉ mục
 21. Mô tả lại định nghĩa về giao dịch, cách xử lý lỗi và các isolation level
 22. Thực hiện được các giao dịch cơ bản trong SQL Server
 23. Sử dụng được TRIGGER
 24. Sử dụng được Stored Procedure
 25. Sử dụng được User Defined Functions

THÔNG TIN MÔN HỌC:

Mã môn học: DBI202x
Tên môn học: Các hệ cơ sở dữ liệu
Số tín chỉ: 4
Thời gian học: 8 tuần 

TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP:

Môn học sẽ có 5 phần, với 18 bài học. Xuyên suốt môn học, các bài Quiz và Exercise sẽ giúp các bạn tăng cường việc ghi nhớ và vận dung lý thuyết đã học vào các bài toán thực tế. Sau mỗi phần học, các bạn sẽ được yêu cầu làm các bài Lab (thực hành) để review chấm điểm. Ngoài ra, môn học thiết kế hai bài thực hành lớn (Project) giúp các bạn có hình dung và trải nghiệm tự thiết kế một dự án thực.

Trong thời gian học (dự kiến là 8 tuần), việc phân bổ tuần học là rất quan trọng. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào hãy kết nối với mentor để được giải đáp.

ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÓA HỌC:

 • Việc nắm được các kiến thức và kỹ năng về việc thiết kế và cài đặt các hệ thống cơ sở dữ liệu là tiền đề để xây dựng được các chương trình ứng dụng sau này.
 • Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu về sự phát triển của các hệ thống cơ sở dữ liệu, các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Các bài tập thực hành được thiết kế dựa trên các kinh nghiệm thực tế của giảng viên.

PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

NGÔN NGỮ: Tiếng Việt

GIẢNG VIÊN: 

THIẾT KẾ MÔN HỌC : THS.Lê Phương Chi

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học máy tính
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Nơi công tác: Đại học FPT 
 • Kinh nghiệm: 7 năm làm việc trong ngành Phần mềm, 9 năm giảng dạy tại ĐH FPT.

CHUYÊN GIA PHẢN BIỆN MÔN HỌC : TS.Nguyễn Thị Bích Thủy

 • Trình độ chuyên môn: TS chuyên ngành CNTT
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Kinh nghiệm: Có 18 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo

PHẦN CHUNG

----------------------------------------------------------

FUNiX WAY

Mục đích của các chương trình học theo FUNiX Way là người học tự tin và thành thạo trong môi trường số, có thể kiếm tiền bằng nghề mà mình theo học hoặc sử dụng những gì đã học được để làm tốt hơn việc hiện tại, có động lực và khả năng nâng cao tay nghề, có thể làm thành viên dự án chuyên môn, và tham gia cộng đồng nghề như một thành viên có trách nhiệm.

NGUÔN HỌC LIỆU 

Khóa học MOOC này được cung cấp trên nền tảng Udemy  Coursera. Đây là nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở được đánh giá rất cao trong các nền tảng MOOC hiện nay trên thế giới.

Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Database Management Essentials của Udemy và Querying Microsoft SQL Server with T-SQL của Coursera.


KÊNH PHẢN HỒI

FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn