Skip to main content

Hệ thống cơ sở dữ liệu

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này

Khi nhắc tới việc xây dựng một Hệ Thống (System) Không ít người sẽ ngay lập tức nghĩ tới việc sẽ sử dụng một ngôn ngữ / công nghệ lập trình nào đó để lập trình tuy nhiên điều này là hoàn toàn không đầy đủ. Việc lưu trữ dữ liệu để hỗ trợ Input/Ouput cho thuật toán cung cấp các hoặc báo cáo thống kê là một việc quan trọng không kém. Bởi sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi mà các kết quả tính toán của bạn sẽ bốc hơi sau khi được thực hiện.
Chúng ta có thể nói ngắn gọn như thế này: Nếu coi chương trình là nơi sản xuất dữ liệu (Collecting data) thì cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ chúng. Ở đây ta thấy rõ ràng ngay 2 phần đều có phần quan trọng tương đương nhau.
Ở trong môn học này chúng ta không chỉ học cách sử dụng công cụ mà sẽ thực sự tìm hiểu từ những lý thuyết nền tảng của Cơ sở dữ liệu, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quan hệ

Tên khóa học:

Các hệ cơ sở dữ liệu

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

  • Có khả năng thiết kế một cơ sở dữ liệu.
  • Có khả năng tự cài đặt một cơ sở dữ liệu trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • Sử dụng các lệnh truy vấn thành thạo
  • Có thể tiếp tục nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đặc thù.

Cấu trúc khóa học:

  1. Cơ sở lý thuyết : Hiểu thế nào là một cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nắm được lý thuyết quan hệ để hiểu nguyên lý khi xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ 
  2. Phân tích và thiết kế: Có khả năng phân tích yêu cầu của người dùng, sử dụng ngôn ngữ mô hình kỹ thuật để chuyển hóa yêu cầu phức tạp của người dùng thành những mô hình kỹ thuật gần gũi với kỹ sư triển khai hệ thống.
  3. Cài đặt cơ sở dữ liệu: Tiến hành triển khai khởi tạo và thao tác với dữ liệu. Biết viết các truy vấn để tìm kiếm dữ liệu. Tập trung nhiều về việc hiểu cấu trúc CSDL
  4. Lập trình với cơ sở dữ liệu: Làm việc với một số đối tượng đặc thù của cơ sở dữ liệu. Tập trung vào phần kỹ năng làm việc với CSDL

Nguồn tài nguyên:

Điều kiện tiên quyết

Không có

Người thiết kế khóa học

Ngô Tùng Sơn

- Tốt nghiệp Khoa học máy tính, Đại học Lorraine (Pháp).

- Từng làm việc tại phòng Thí nghiệm ở Đại học Lorrainevà Panasonic tại Việt Nam.

- Hiện tại, anh Ngô Tùng Sơn là giảng viên chương trình Cử nhân quốc tế FPT-Greenwich của Đại học FPT.

- Anh Sơn cũng là nhà đồng sáng lập kiêm Technical Manager của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Hưng Vượng (hvtec.vn).

- Facebook :https://www.facebook.com/NgoTungSon

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: askadba, kudvenkat, LinkedIn Learning Solutions, SQL with Manoj, Stanford Dbclass, Techtud, William King, WiseOwlTutorials, CodeCowboyOrg, channel5567, Dr. Daniel Soper, Stanford University.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.