Skip to main content

Truy vấn nâng cao và xây dựng kho dữ liệu

Enrollment in this course is by invitation only

Truy vấn nâng cao và xây dựng kho dữ liệu

Xin chào các bạn!

Phần đầu của môn học giúp học viên được tiếp cận với việc sử dụng SQL để giải quyết một số vấn đề phân tích trong thương mại điện tử như phân tích lưu lượng website, phân tích hiệu suất website, phân tích sản phẩm.

Tiếp đó, trong phần hai học viên sẽ được học các nhóm hàm thuộc về Window Function trong SQL Server, các loại subquery và hơn nữa trong bài cuối cùng của phần 2 học viên sẽ được học cách tối ưu một câu truy vấn.

Phần cuối cùng, học viên sẽ được tìm hiểu về kiến trúc kho dữ liệu (data warehousing) mẫu và mô hình hóa chiều dữ liệu (dimensional modelling), thiết kế một ETL. Một data warehouse (kho dữ liệu – DWH) là một hệ thống được dùng để lưu trữ thông tin cho việc phân tích và báo cáo còn ETL (Extract - Transform - Load) là một quá trình trích xuất - chuyển đổi và tải dữ liệu vào hệ thống Data warehouse.

Chúc các bạn học tốt!


MỤC TIÊU MÔN HỌC

Sau khi học xong môn này, học viên sẽ đạt được các chuẩn kiến thức, kỹ năng đầu ra như sau:

 • Biết cách viết truy vấn phân tích một số bài toán về lưu lượng, hiệu suất, sản phẩm của website trong MySQL.
 • Biết sử dụng một số hàm truy vấn nâng cao trong SQL Server.
 • Biết cách viết và tối ưu được các truy vấn từ đơn giản đến phức tạp trên SQL.
 • Thiết kế và xây dựng được một Data warehouse hoàn chỉnh.
 • Hiểu rõ về quy trình ETL trong cơ sở dữ liệu cũng như các thao tác chi tiết cho từng bước.


TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP

Để bắt đầu, các bạn nên dành một vài phút khám phá môn học và cấu trúc chung. Môn học sẽ có 4 phần với 18 bài học. Xuyên suốt các bài học và cuối mỗi học phần, các bài thực hành Lab và bài tập lớn (Assignment) sẽ giúp các bạn tăng cường việc ghi nhớ và vận dung lý thuyết đã học vào các bài toán thực tế. Để việc học tập được hiệu quả, hãy luôn trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và lập cho mình một kế hoạch học tập hợp lý để hoàn thành khóa học một cách xuất sắc.

Trong thời gian học (dự kiến là 6 tuần), việc phân bổ tuần học là rất quan trọng. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào hãy kết nối với Mentor để được giải đáp.


CẤU TRÚC MÔN HỌC

Phần 1: Phân tích một số dự án thực tế với SQL

 • Bài 1: Giới thiệu và thiết lập MySQL
 • Bài 2: Phân tích nguồn lưu lượng
 • Bài 3: Phân tích hiệu suất website
 • Bài 4: Phân tích sản phẩm
 • Assignment 1 - Phân tích kinh doanh sử sụng SQL

Phần 2: Truy vấn nâng cao với SQL Server

 • Bài 5: Windows Functions
 • Bài 6: Subquery
 • Bài 7: Tối ưu truy vấn

Phần 3: Data warehouse và ETL

 • Bài 8: Hệ sinh thái dữ liệu
 • Bài 9: Khái niệm về Data Warehouse
 • Bài 10: Các kiến trúc Data Warehouse
 • Bài 11: Đưa dữ liệu vào Data Warehouse
 • Bài 12: Xây dựng Data Warehouse
 • Bài 13: Thiết kế Fact Tables và Dimension Tables
 • Bài 14: Quản lý lịch sử Warehouse
 • Bài 15: Thiết kế ETL
 • Assignment 2 - Xây dựng Data Warehouse

Phần 4: Database administration (DBA), Data Intergration và Data governance (mở rộng)

 • Bài 16: Database Administration (DBA)
 • Bài 17: Data Intergration and Management
 • Bài 18: Data Governance

CHUYÊN GIA THIẾT KẾ MÔN HỌC

THIẾT KẾ MÔN HỌC: Th.S Nguyễn Thế Chinh

 • Thạc sĩ tại Viện công nghệ Hoàng Gia, Thụy Điển
 • Chuyên viên nghiên cứu Machine Learning tại Coderschool

PHẢN BIỆN MÔN HỌC: Th.S Nguyễn Danh Tú

 • Thạc sĩ Toán - Tin tại ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • CEO Topica Native Product, Topica Edtech Group

NGUỒN HỌC LIỆU

Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online, FUNiX Way không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do FUNiX thiết kế, xây dựng và thực hiện.

Các môn học của FUNiX không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nhiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với FUNiX. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo FUNiX để được hướng dẫn.

Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Coursera, tutorialspoint, edX Training, or Udemy.


KÊNH PHẢN HỒI

FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn