Skip to main content

Giới thiệu về khoa học máy tính

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về khóa học


Khóa học CSI101x gồm các nội dung chính sau, những nội dung này được thể hiện thông qua các video, bài tập, và tất cả được chạy trên bộ duyệt web.

- Bản chất của máy tính và chương trình, những thứ mà chúng làm được và không thể làm được

- Nguyên lí hoạt động của bộ vi xử lí, bộ nhớ, thiết bị lưu trữ

- Đơn vị đo bộ nhớ: bit, byte, megabyte, gigabyte

- Cách thức phần mềm máy tính hoạt động: Chương trình là gì, hoạt động của chương trình máy tính như thế nào?

- Ảnh kỹ thuật số là gì? Các thao tác cơ bản khi xử lý ảnh.

- Mã lập trình: cấu trúc lặp, rẽ nhánh

- Trừu tượng hóa, logic, và lỗi xảy ra trong lập trình

- Hoạt động của các cấu trúc dữ liệu

- Cách thức vận hành của internet: địa chỉ IP, định tuyến, ethernet, mạng không dây (wi-fi)

- Bảo mật: virus máy tính, phần mềm gián điệp, mật khẩu,..

- Dữ liệu tương tự, dữ liệu số

- Hình ảnh, âm thanh, video, nén dữ liệu.


Mã khóa học:

CSI101x

Tên khóa học:

Giới thiệu về khoa học máy tính

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học:

45 giờ


Mục tiêu khóa học:

CSI101x cung cấp kiến thức cơ bản nhất về khoa học máy tính cho người lần đầu tiên học công nghệ thông tin. Khóa học sử dụng các đoạn code ngắn chạy ngay trên bộ duyệt web (web browser) để người học có thể hiểu được bản chất của máy tính, điểm mạnh và điểm yếu của nó. 

Máy tính thường trông rất phức tạp, nhưng trong thực tế thì nguyên tắc nó làm việc rất đơn giản! Khóa học này làm sáng tỏ các nguyên tắc hoạt động đó, việc này rất cần thiết cho tất cả những người sử dụng máy tính sau này.

Trong khóa học này, sinh viên thực nghiệm với các đoạn mã lập trình ngắn để tự hiểu ra đâu là thế mạnh, đâu là mặt yếu của máy tính. 


Cấu trúc khóa học:


Phần 1- Introduction (Giới thiệu)

- Giới thiệu về nguyên lý tính toán

- Biến trong lập trình

Phần 2 - Digital images (Ảnh số)

- Giới thiệu về các loại ảnh số

- Mã lập trình xử lý ảnh

- Vòng lặp for

- Biểu thức trong lập trình

- Hồi phục ảnh

- Ảnh xám

- Rẽ nhánh trong lập trình

- "Nền xanh" - Kỹ xảo điện ảnh

Phần 3 - Hardware

- Phần cứng máy tính

Phần 4 - Bits & Bytes

- Đơn vị bộ nhớ bit, byte

Phần 5 - Software

- Phần mềm máy tính

Phần 6 - Networks

- Mạng máy tính

Phần 7 - Tables

- Dữ liệu dạng bảng

Phần 8 - Analog Digital

- Dữ liệu tương tự, dữ liệu số 

- Âm thanh số, hình ảnh số

Phần 9 - Security

- Bảo mật máy tính

Điều kiện tiên quyết

Không có


Thiết kế chương trình

Phan Trường Lâm

- Trưởng ban đào tạo Đại học FPT 
- Trưởng bộ môn Computer Fundamentals Đại học FPT 
- Giảng viên Đại học FPT từ 2008. 
- Giám đốc trung tâm FPT Aptech (2007). 
- Giảng viên FPT Aptech từ 1999


Nguồn học liệu


Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Stanford University.

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn