Skip to main content

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Enrollment in this course is by invitation only

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Môn học này cung cấp cho người học sự hiểu biết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thuật toán) và cho phép họ để thiết kế cài đặt các cấu trúc dữ liệu giải thuật phù hợp với vấn đề cụ thể. Đây là môn học bắt buộc cho cử nhân tin học nói chung (các ngành kỹ nghệ phần mềm, khoa học máy tính,... ).

Sau khi hoàn thành môn học này người học sẽ:

- Hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Có thể triển khai một số cấu trúc dữ liệu cơ bản như: Linked List, Stack và Queue, ...

- Có thể triển khai các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao


Mã khóa học:

CSD201x

Tên khóa học:

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học:

45 giờ


Mục tiêu khóa học:

- Hiểu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Có thể triển khai một số cấu trúc dữ liệu tuyến tính và phi tuyến.

- Có thể triển khai các thuật toán tìm kiếm và sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao


CẤU TRÚC KHÓA HỌC:

Phần 1: Giới thiệu về giải thuật.

- Giới thiệu về các kiến thức chung của cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Phần 2: Cấu trúc dữ liệu tuyến tính

- Giới thiệu về một số loại cấu trúc dữ liệu tuyến tính (lưu trữ dữ liệu theo dạng các giá trị tuần tự).

Phần 3: Cấu trúc dữ liệu phi tuyến

- Giới thiệu một số loại cấu trúc dữ liệu phức tạp không lưu trữ liệu theo dạng các giá trị tuần tự.

Phần 4: Các Phương pháp tìm kiếm và sắp xếp nâng cao.

- Giới thiệu một số thuật toán sắp xếp và thuật toán tìm kiếm nhanh và tối ưu (hơn so với việc sắp xếp và tìm kiếm tuần tự đơn giản).

Điều kiện tiên quyết

Đã hoàn thành khóa học: PRO192x - Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)


Thiết kế chương trình

Ngô Tùng Sơn

- Tốt nghiệp Khoa học máy tính, Đại học Lorraine (Pháp).
- Từng làm việc tại phòng Thí nghiệm ở Đại học Lorrainevà Panasonic tại Việt Nam
- Hiện tại, anh Ngô Tùng Sơn là giảng viên chương trình Cử nhân quốc tế FPT-Greenwich của Đại học FPT. 
- Đồng sáng lập kiêm Technical Manager của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Hưng Vượng (hvtec.vn). 
- Facebook: https://www.facebook.com/NgoTungSon


Nguồn học liệu

Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online, FUNiX Way không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do FUNiX thiết kế, xây dựng và thực hiện.

Các môn học của FUNiX không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nghiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với FUNiX. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo FUNiX để được hướng dẫn.

Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: distanceedjohn, IDeserve, mycodeschool, mycodeschool, Santitham Prom-on, BrandonioProductions, David Hays, Debarghya Mukherjee, edX Training, Michael Sambol, Phillip Cooke, Yusuf Shakeel, Udemy.


Kênh phản hồi

FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn