Skip to main content

Xây dựng Giao diện Ứng dụng bằng Qt/QML

Enrollment in this course is by invitation only

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA HỌC

Ứng dụng ngày nay, ngoài các chức năng thì giao diện đẹp và thuận tiện cho người dùng là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Ứng dụng trên ô tô cũng vậy, nó cũng cần có giao diện thuật tiện, phù hợp với người dùng sử dụng trong khi lái xe. 

Qt hiện nay là framework được dùng phổ biến để lập trình ứng dụng trên các hệ thống trên xe hơi (https://www.qt.io/qt-automotive-suite). 

Ví dụ về màn hình hiển thị thông tin trên xe hơi. (Nguồn: https://qt.io)

Sau khi học xong học viên có thể trở thành lập trình viên cho các đơn vị trực thuộc FPT Software hoặc các công ty làm về Automotive như LG IVI Việt N am, Panasonic Việt Nam, Vinfast. Ngoài ra Qt hiện nay đang được sử dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực như hệ thống nhúng, IoT, thiết bị y tế (https://www.qt.io). Với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về Qt, bạn hoàn toàn có thể nhận được các cơ hội công việc trong các lĩnh vực trên. 

Sau khi hoàn thành khoá học, các học viên có thể học các khoá học nâng cao hơn về Qt, QML để tham gia thi chứng chỉ của Qt và có cơ hội trở thành những senior developer về Qt mà hiện nay các công ty chuyên về automotive, nhúng đang rất cần.

Sau khi học xong khóa học này, sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng về xây dựng giao diện ứng dụng với Qt/QML, bao gồm:

1. Hiểu cách thức làm việc tổng quan của Qt framework

2. Nắm được kỹ thuật, công cụ để xây dựng UI bằng QML.

3. Nắm được kỹ thuật liên kết giữa UI viết bằng QML với phần logic của chức năng viết bằng C++.

4. Biết cách sử dụng các kỹ thuật thường dùng trong lập trình như: multi threads, multi languages.

Trong quá trình học, học viên sẽ được thực hành thông qua các bài tập và bài tập lớn sát với thực tế dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ (mentor). Việc này giúp sinh viên có kiến thức và kinh nghiệm gần nhất với thực tiễn.

THÔNG TIN CƠ BẢN

 • Tên khóa học: Xây dựng giao diện ứng dụng bằng Qt/QML

 • Mã môn: CQT201x_01_VN
 • Số tín chỉ: 3 tín chỉ (tương đương 45h)

 • Thời lượng: khóa học trong 6 tuần. Trung bình mỗi ngày, học viên được khuyến nghị dành ra 2h bình quân để học tập khóa học này.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Hiểu cách thức làm việc tổng quan của Qt framework

 • Nắm được kỹ thuật, công cụ để xây dựng UI bằng QML.

 • Nắm được kỹ thuật liên kết giữa UI viết bằng QML với phần logic của chức năng viết bằng C++.

 • Biết cách sử dụng các kỹ thuật thường dùng trong lập trình như: multi threads, multi languages.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Phần I. Giới thiệu và xây dựng ứng dụng với QML, Qt Quick phần 1

Bài 1. Introduction QT và Install Qt development environment

Bài 2. Dissecting the QML Syntax

Bài 3. Qt Quick Basic Elements & Signals and Slots

Bài 4. User Input Elements

Bài 5. Working with Javascript & Qt Quick Positioning

Project 1

Phần II. Giới thiệu và xây dựng ứng dụng với QML, Qt Quick phần 2

Bài 6. Qt Quick Controls & Dialogs part 1

Bài 7. Qt Quick Controls & Dialogs part 2

Bài 8. Models Views and Delegates

Bài 9. Transforms, Transitions and Animations

Bài 10. Networking & Storage & Qt and Qt Quick on Mobile Devices & Best Practices + BONUS

Project 2

 Phần III. Giới thiệu về các tính năng cơ bản của Qt

Bài 11. Giới thiệu về các tính năng cơ bản của Qt phần 1 

Bài 12. Giới thiệu về các tính năng cơ bản của Qt phần 2 

Bài 13. Integrating QML and C++ phần 1

Bài 14. Integrating QML and C++ phần 2 

Project 3

Phần IV. Các chức năng mở rộng khác của Qt framework

Bài 15. Các chức năng mở rộng khác của Qt framework phần 1 

Bài 16. Các chức năng mở rộng khác của Qt framework phần 2 

Project 4

ĐIỀU KIỆN KHUYẾN CÁO

Học viên cần nắm được các kiến thức cơ bản của lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C++

DEVELOPMENT TEAM

Nguyễn Phạm Hùng Anh - Chuyên gia thiết kế khóa học

 • Giảng viên nội bộ chương trình đào tạo Qt/QML – FPT Software.
 • Thành thạo các công nghệ và ngôn ngữ lập trình C/C++, Qt/QML, Python, Swift, Machine Learning.
 • Đã từng làm:
  1. Technical Leader của các dự án về Automotive.
  2. Xây dựng và đào tạo cho chương trình fresher của FPT Software.
 • Facebook: fb.com/anhnph

Tiến sỹ Vũ Lê Hạnh - Chuyên gia phản biện khóa học

C:\Users\MyPC\Google Drive\Course Development\Courses_xSeries\2. Automative app dev C++\1. Basic C++\8. Course Development Team\HạnhVL\at.jpg

 • Tiến sỹ CNTT - Đại học Rennes. Viện IRISA. 
 • Chuyên gia về Java, Android, Qt và các công nghệ liên quan, 10 năm kinh nghiệm
 • Hiện là chuyên gia, kỹ sư giải pháp tại FPT Software, đã làm việc tại IBM, IDLogic Pháp.

KIỂM THỬ KHÓA HỌC

Trần Đức Sang

 • Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thành thạo các công nghệ và ngôn ngữ lập trình C/C++, Qt/QML, Objective-C, Swift.
 • Senior Developer tại một số dự án về Automotive ở FPT software

Contacts:

 • Facebook: fb.com/sangtd2910
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sang-duc-tran/