Skip to main content

Lập trình C++ cơ bản

Enrollment in this course is by invitation only

Giới thiệu về khóa học

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, C++ đóng vai trò chủ yếu để phát triển các ứng dụng về IoT.

Các công việc lập trình dùng C++ đang có nhu cầu lớn, ví dụ như trong lập trình nhúng, lập trình ô tô, lập trình nhà máy thông minh, ứng dụng trong tài chính kinh tế, v.v.. Thu nhập của lập trình viên C++ rất cao so với mặt bằng chung các lập trình viên. Sau khi học xong khóa học này, học viên có thể nắm vững được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng cũng như dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác.

Trong nội dung khóa học, sinh viên được hướng dẫn đầy đủ căn bản về C++ như: các loại dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, hàm số và đối tượng, con trỏ, các lớp, lập trình hướng đối tượng, các kỹ thuật làm việc và xử lý với tệp. Trong quá trình học, học viên sẽ được thực hành thông qua các bài project nhỏ thực tế giúp dễ dàng nắm vững công nghệ này.

Mã khóa học:

Mã khóa học

CPP101x

Số tín chỉ

3

Tên khóa học

Lập trình C++ cơ bản

Thời lượng học

45h

Mục tiêu khóa học:

- Nắm được các khái niệm cơ bản ngôn ngữ lập trình C++
- Hiểu và dùng được các cấu trúc dữ liệu phức tạp của C++
- Nắm được hàm và tổ chức chương trình trong C++
- Nắm được cách làm việc và xử lý với tệp trong C++
- Nắm được các khái niệm của lập trình hướng đối tượng trong C++


Cấu trúc khóa học:

Phần 1 - Tổng quan về C++ và các kiểu dữ liệu trong C++

- Giới thiệu những khái niệm cơ bản liên quan thiết lập môi trường làm việc với ngôn ngữ lập trình C++. Nắm được kiến thức tổng quan về lịch sử phát triển ngôn ngữ C++ cũng như các kiểu dữ liệu mà C++ hỗ trợ.
- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to C++

Phần 2 - Cấu trúc điều khiển lệnh, hàm và đối tượng

- Giới thiệu các toán tử trong C++. Các cấu trúc điều khiển lệnh trong C++, như: cấu trúc rẽ nhánh, lặp. Ngoài ra phần này sẽ giới thiệu đến khái niệm hàm số trong C++
- Phần học này giới thiệu đến một khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng là: lớp và đối tượng. Sau bài học này, bạn nắm được cách xây dựng một chương trình C++ đơn giản
- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to C++

Phần 3 - Con trỏ và lớp trong C++

- Khái niệm con trỏ trong C++ được giới thiệu đến trong phần này. Phần này giúp bạn tìm hiểu về kiểu dữ liệu tham chiếu, cách cấp phát và giải phóng bộ nhớ trong C++.
- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Intermediate C++

Phần 4 - Lập trình hướng đối tượng và làm việc với tệp

- Đây là phần nâng cao hơn về lập trình hướng đối tượng so với phần 3: Giới thiệu các khái niệm như kế thừa, hàm bạn, lớp bạn; Hướng dẫn cài đặt hàm ảo, lớp ảo trong lập trình; Giới thiệu và thực hành với cách làm việc với tệp (file) văn bản và nhị phân.
- Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Intermediate C++

Điều kiện khuyến cáo

Không có


Thiết kế khóa học

Nguyễn Tiến Đạt

- Chuyên viên phát triển ứng dụng trường đại học FPT.
- Có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm tại các tập đoàn lớn như Viettel, FPT

Nguồn học liệu

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này:

Introduction to C++Intermediate C++

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn