Skip to main content

Lập trình C++ cơ bản

Enrollment in this course is by invitation only

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, C++ đóng vai trò chủ yếu để phát triển các ứng dụng về IoT.

Các công việc lập trình dùng C++ đang có nhu cầu lớn, ví dụ như trong lập trình nhúng, lập trình ô tô, lập trình nhà máy thông minh, ứng dụng trong tài chính kinh tế, v.v.. Thu nhập của lập trình viên C++ rất cao so với mặt bằng chung các lập trình viên. Sau khi học xong khóa học này, học viên có thể nắm vững được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng cũng như dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác.

Trong nội dung khóa học, sinh viên được hướng dẫn đầy đủ căn bản về C++ như: các loại dữ liệu, các cấu trúc điều khiển, hàm số và đối tượng, con trỏ, các lớp, lập trình hướng đối tượng, các kỹ thuật làm việc và xử lý với tệp. Trong quá trình học, học viên sẽ được thực hành thông qua các bài project nhỏ thực tế giúp dễ dàng nắm vững công nghệ này.

Mã khóa học:

Mã khóa học

CPP101x

Số tín chỉ

3

Tên khóa học

Lập trình C++ cơ bản

Thời lượng học

45h

Mục tiêu khóa học:

- Nắm được các khái niệm cơ bản ngôn ngữ lập trình C++
- Hiểu và dùng được các cấu trúc dữ liệu phức tạp của C++
- Nắm được hàm và tổ chức chương trình trong C++
- Nắm được cách làm việc và xử lý với tệp trong C++
- Nắm được các khái niệm của lập trình hướng đối tượng trong C++


CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Phần 1 - Tổng quan về C++, các kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển và hàm trong C++

 • Phần này giới thiệu những khái niệm cơ bản liên quan thiết lập môi trường làm việc với ngôn ngữ lập trình C++, các kiến thức tổng quan về lịch sử phát triển ngôn ngữ C++ cũng như các kiểu dữ liệu mà C++ hỗ trợ, giới thiệu các toán tử, cấu trúc điều khiển lệnh trong C++ như: cấu trúc rẽ nhánh, lặp. Ngoài ra phần này sẽ giới thiệu đến khái niệm hàm số trong C++
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to C++ trên edx.org

Phần 2 - Đối tượng và con trỏ trong C++

 • Phần học này giới thiệu đến một khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng là: lớp và đối tượng. Sau bài học này, bạn nắm được cách xây dựng một chương trình C++ đơn giản. Ngoài ra, phần này cũng giới thiệu về khái niệm con trỏ trong C++, các kiểu dữ liệu tham chiếu, cách cấp phát và giải phóng bộ nhớ trong C++.
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Introduction to C++ và  Intermediate C++ trên edx.org

Phần 3 - Lập trình hướng đối tượng với C++

 • Phần học này giới thiệu về việc chia tách lớp, hàm khởi tạo và hàm hủy, tầm vực trong lớp, kế thừa, đóng gói và từ chỉ định truy cập protected, hướng dẫn cài đặt hàm ảo, lớp ảo trong lập trình
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Intermediate C++ trên edx.org

Phần 4 - Làm việc với tệp

 • Đây là phần nâng cao hơn về lập trình hướng đối tượng so với phần 3: Giới thiệu và thực hành với cách làm việc với streams, tệp (file) văn bản và nhị phân.
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ khóa học Intermediate C++ trên edx.org

Điều kiện khuyến cáo

Học viên đã có kỹ năng lập trình cơ bản và kỹ năng viết câu lệnh SQL để truy xuất cơ sở dữ liệu sẽ có điều kiện tiếp thu khóa học này tốt hơn.


ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ KHÓA HỌC

Nguyễn Tiến Đạt

C:\Users\MyPC\Google Drive\Course Development\Courses_xSeries\2. Automative app dev C++\1. Basic C++\8. Course Development Team\ĐạtNT\at.jpg

  • Chuyên gia phát triển ứng dụng tại trường đại học FPT. 
  •  Chuyên gia, quản lý CNTT tại các tập đoàn lớn Viettel, FPT.
  •  Có kinh nghiệm 15 năm làm việc về phát triển phần mềm.
  •  Facebook : https://www.facebook.com/truonghocmienphi

Trịnh Tuấn Đạt

C:\Users\MyPC\Google Drive\Course Development\Courses_xSeries\2. Automative app dev C++\1. Basic C++\8. Course Development Team\Anh tron_DatTT.jpg

   • Giảng viên Viện CNTT-TT ĐHBK Hà Nội. 
   • Thạc sĩ công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà nội.
   • Tiến sĩ công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ Viên (TU Wien), Áo.
   • Có 9 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và đào tạo.

PHẢN BIỆN KHÓA HỌC

Vũ Lê Hạnh

C:\Users\MyPC\Google Drive\Course Development\Courses_xSeries\2. Automative app dev C++\1. Basic C++\8. Course Development Team\HạnhVL\at.jpg

 • Tiến sỹ CNTT -   Đại học Rennes. Viện IRISA. 
 • Chuyên gia về Java/Android và các công nghệ liên quan, 10 năm kinh nghiệm
 • Hiện là chuyên gia, kỹ sư giải pháp tại FPT Software, đã làm việc tại IBM, IDLogic Pháp.

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này:

Introduction to C++Intermediate C++

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn