Skip to main content

Kế toán căn bản

Enrollment in this course is by invitation only

Về môn học này!

Môn học này cung cấp các kiến thức kế toán và một phần tài chính tổng quan để cho chủ doanh nghiệp, doanh nhân có thể quản lý, người có ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh để làm chủ các doanh nghiệp trong tương lai. Các khái niệm, nguyên tắc kế toán được giải thích cô đọng, súc tích. Qua bộ chứng từ về các nghiệp vụ thường phát sinh nhất trong một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, người học sẽ được hướng dẫn ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. Từ đó có cái nhìn rõ ràng về kết quả kinh doanh, có khả năng phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp mà mình quan tâm. Môn học này cũng hướng dẫn người học cách phân loại các chi phí trong kinh doanh theo các cách như chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp phục vụ cho các mục đích khác nhau. Sau khi nhận diện được đúng đắn các loại chi phí, người học có thể áp dụng vào việc tính giá thành sản phẩm/dịch vụ do doanh nghiệp mình sản xuất, cung cấp. Kỹ thuật phân tích điểm hòa vốn cũng sẽ được trình bày và hướng dẫn chi tiết. Và cuối cùng môn học sẽ giới thiệu các kỹ thuật quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp, một nội dung vô cùng quan trọng có ý nghĩa sống còn mà bất cứ doanh nhân nào mới khởi nghiệp cũng cần trang bị cho mình.

Tên khóa học:

Fundamentals of Accounting - Kế toán căn bản

Thời lượng học ước tính:

45 giờ

Mục tiêu môn học:

Môn Kế toán căn bản giới thiệu cho sinh viên những nội dung liên quan đến

- Các Khái niệm và nguyên tắc kế toán

- Báo cáo tài chính

- Phân loại chi phí, tính giá thành, điểm hòa vốn

- Quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp

Sinh viên sẽ có cơ hội trao đổi, thực hành, làm bài tập, tham khảo thêm tài liệu để hiểu rõ và biết cách vận dụng kiến thức vào thực tế.

Cấu trúc khóa học:

Phần 1: Các khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản

 • Các khái niệm cơ bản về kế toán
 • Ý nghĩa của phương trình cân bằng kế toán
 • Nguyên tắc định khoản, các quy định về quản lý chứng từ, sổ sách kế toán

Phần 2: Lập và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Khái niệm, mục đích của Bảng cân đối kế toán
 • Khái niệm, mục đích của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Khái niệm, mục đích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Cách tính và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản

Phần 3: Phân loại chi phí, tính giá thành sản phẩm/dịch vụ và phân tích điểm hòa vốn

 • Các cách phân loại chi phí
 • Phương pháp tính giá thành theo công việc
 • Kỹ thuật phân tích điểm hòa vốn

Phần 4:  Lập kế hoạch quản lý dòng tiền trong kinh doanh

 • Kỹ thuật quản lý dòng tiền trong kinh doanh

Điều kiện tiên quyết

Không có

Người thiết kế khóa học

Tô Thị Thu Hương

- Giảng viên kế toán, ĐH FPT
- Có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn tài chính, kế toán, đầu tư tại ĐH FPT và các trung tâm kế toán thực hành tại Hà Nội.

NGUỒN HỌC LIỆU

Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: AccountingTube, be ngo, cashflowkungfu, David Coons, Executive Finance, Investor Trading Academy, Kabbage Inc., Kimberly Dunn, learnaccountingcom, LinkedIn Learning Solutions, ProfAlldredge, Malea Fashion District, Peter Cameron, MBAbullshitDotCom, YOU Unlimited Inc, ProfAlldredge, sainvestinganswers, Wall Street Survivor .

Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn.